Tartak Wielowieś, śląsk

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Projekt „Zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym przez Tartacznictwo Walburga Kocek poprzez wszczęcie produkcji drewna konstrukcyjnego w oparciu o cyfrowe centrum obróbcze oraz Computer Aided Design”.

 

wartość całkowita projektu: 1 473 723.00 PLN, kwota dofinansowania z EFRR: 749 940.68 PLN

 

beneficjent - Tartacznictwo Walburga Kocek, www.tartak-wielowies.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl